Trang chủ » Phần mềm

Phần mềm

Phần mềm quản lý kho Goldtech

Được phát triển bởi công ty TNHH GoldTech, phần mềm quản lý kho GoldTech là phần mềm thực hiện và quản lý các kho vàng bạc đá quý trong cửa hàng, phần mềm đã và đang được triển khai dành cho các tiệm vàng, bạc. Phần mềm được thực hiện theo đúng quy trình quản lý kho hiện nay.Đây là phần mềm cần thiết và quan trọng mà các tiệm vàng có kèm theo dịch vụ quản lý kho nên đầu tư lắp đặt để việc quản lý cũng như quy trình giao dịch với khách hàng được nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn, ngoài ra còn giảm đi khả năng thất thoát vàng bạc một cách triệt để nhất. Qua đó góp phần nâng cao được vị thế của doanh nghiệp kinh doanh vàng. Tiếc kiệm chi phí nhân công, chi phí quản lý thống kê và đảm bảo quản lý chặt chẽ, chính xác, nhanh chóng và tiện lợi.
Với phương châm “Khi khách hàng cần GoldTech có, khi khách hàng khó có chúng tôi” Đó là lời cam kết lâu dài của công ty TNHH GoldTech chúng tôi, luôn luôn lấy khách hàng làm mốc để phát triển.

Xem thêm
Phần mềm quản lý kế toán

Được phát triển bởi công ty TNHH GoldTech, phần mềm quản lý kế toán GoldTech là phần mềm thực hiện và quản lý kế toán
vàng bạc đá quý trong cửa hàng, phần mềm đã và đang được triển khai dành cho các tiệm vàng, bạc. Việc sử dụng phần mềm
góp phần nâng cao được vị thế của doanh nghiệp kinh doanh vàng. Tiết kiệm chi phí nhân công, chi phí quản lý thống kê và
đảm bảo quản lý chặt chẽ, chính xác, nhanh chóng và tiện lợi.
Với phương châm “Khi khách hàng cần GoldTech có, khi khách hàng khó có chúng tôi” Đó là lời cam kết lâu dài của công ty
TNHH GoldTech chúng tôi, luôn luôn lấy khách hàng làm mốc để phát triển.Lợi

Xem thêm
Phần mềm quản lý cầm vàng

Được phát triển bởi công ty TNHH GoldTech, phần mềm quản lý cầm đồ GoldTech là phần mềm thực hiện và quản lý các giao dịch cầm đồ vàng bạc đá quý trong cửa hàng, phần mềm đã và đang được triển khai dành cho các tiệm vàng, bạc có thực diện giao dịch liên quan đến cầm đồ. Phần mềm được thực hiện theo đúng quy trình giao dịch cầm đồ hiện nay.Đây là phần mềm cần thiết và quan trọng mà các tiệm vàng có kèm theo dịch vụ cầm đồ nên đầu tư lắp đặt để việc quản lý cũng như quy trình giao dịch với khách hàng được nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn, ngoài ra còn giảm đi khả năng thất thoát vàng bạc một cách triệt để nhất. Qua đó góp phần nâng cao được vị thế của doanh nghiệp kinh doanh vàng. Tiết kiệm chi phí nhân công, chi phí quản lý thống kê và đảm bảo quản lý chặt chẽ, chính xác, nhanh chóng và tiện lợi.
Với phương châm “Khi khách hàng cần GoldTech có, khi khách hàng khó có chúng tôi” Đó là lời cam kết lâu dài của công ty TNHH GoldTech chúng tôi, luôn luôn lấy khách hàng làm mốc để phát triển.

Xem thêm
Phần mềm quản lý mua bán vàng

Được phát triển bởi công ty TNHH GoldTech, phần mềm quản lý bán lẻ, nhập hàng và làm tem GoldTech là phần mềm quản lý bán lẻ, nhập hàng và làm tem trong cửa hàng, đảm bảo giảm thiểu thất thoát, giao dịch nhanh chóng hiệu quả cao.Phần mềm quản lý bán lẻ , nhập hàng, và làm tem luôn đáp ứng các giao dịch tổng quát của doanh nghiệp khi giao dịch với khách hàng.Qua đó góp phần nâng cao được vị thế của doanh nghiệp kinh doanh vàng. Tiết kiệm chi phí nhân công, chi phí quản lý thống kê và đảm bảo quản lý chặt chẽ, chính xác, nhanh chóng và tiện lợi.

Với phương châm “Khi khách hàng cần GoldTech có, khi khách hàng khó có chúng tôi” Đó là lời cam kết lâu dài của công ty TNHH GoldTech chúng tôi, luôn luôn lấy khách hàng làm mốc để phát triển.

Xem thêm

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

image

Cung cấp phần mềm dành cho tiệm vàng, giải quyết tất cả các vấn đề trăn trở của chủ tiệm vàng với các thao tác đơn giản và dễ sử dụng nhất.

image
imageHotline1900.07.77.29
TẢI PORTFOLIO
image