SOFTWARE

ABOUT US

Với sứ mệnh dịch chuyển số cho ngành vàng, Goldtech tiên phong áp dụng công nghệ mới nhất để phát triển sản phẩm của mình. Xác định tầm nhìn cao hơn, mục tiêu xa hơn và tiêu chí gắt gao hơn trong việc xây dựng sản phẩm, để hệ sinh thái Goldtech là cánh tay đắc lực giúp các đối tác kinh doanh vàng Quản trị hiệu quả – Đầu tư hợp lý. Nâng tầm ngành vàng bắt đầu từ nâng tầm mỗi cá nhân trong ngành.

SEE MORE

STRENGTH OF GOLD TECH GOLD MANAGEMENT SOFTWARE

image

EASY TO USE

Được xây dựng trên nền tảng web-app, là nền tảng ứng dụng mới nhất hiện nay. Goldtech rất dễ thao tác và thân thiện với người dùng.

image

EFFECTIVE

Đội ngũ Goldtech, những con người có kinh nghiệm hàng chục năm trong ngành vàng, từ sản xuất cho tới phân phối, bán lẻ và tài chính kế toán. Chính vì thế, các nghiệp vụ mà Goldtech xử lý rất tối ưu và sâu sát với hoạt động kinh doanh thực tế.

image

SECURITY

Mọi thứ trong phần mềm đều được lưu trữ trong tầm kiểm soát của bạn. Nơi mà Goldtech thiết lập để backup dữ liệu chính là không gian lưu trữ của cá nhân bạn. Không ai có thể xâm phạm.

GOLD TECH CUSTOMERS

SIGN UP FOR A CONSULTATION

image

Providing software for gold shops, solving all the concerns of gold shop owners with the easiest and easiest steps to use.

image
imageHotline1900.07.77.29
PORTFOLIO DOWNLOAD